Contributie

U bevindt zich hier: Home » Informatie » Contributie

Contributie

De contributie wordt betaald voor lidmaatschap van onze vereniging. Hierin zijn de kosten voor de herhalingslessen evenals de kosten voor de diplomaverlenging inbegrepen.

Niet tijdig opzeggen (voor 1 september, dus ook wanneer er niet is herhaald) ontheft u niet van deze verplichting.

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden ingestemd met een contributie verhoging van €5,00 per jaar. De contributie bedraagt met ingang van curusjaar 2017- 2018  € 40,00 indien u per automatische incasso betaalt hoeft u geen administratiekosten a.d. € 5,00 te betalen.Bedrijfsleden betalen bij ons € 40,00. Indien wij op lokatie les geven wordt hiervoor een aparte factuur opgemaakt op basis van de door ons gemaakte kosten.

Voor de zaterdag hercertificering geldt een extra toeslag van €15,00 ,deze kan contant worden afgerekend tijdens de hercertificeringsles, ook kunt u per pin betalen, dit kost  € 0,50 cent per transactie. De kosten voor lunch, koffie of thee zijn hierbij inbegrepen.

 

De contributienota wordt voor het begin van het cursusjaar verstuurd.