Contributie / Hercertificering

U bevindt zich hier: Home » Contributie

Contributie / Hercertificering

De contributie wordt betaald voor lidmaatschap van onze vereniging. Hierin zijn de kosten voor de herhalingslessen evenals de kosten voor de diplomaverlenging inbegrepen.

Niet tijdig opzeggen (voor 1 september, dus ook wanneer er niet is herhaald) ontheft u niet van deze verplichting.

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden ingestemd met een contributie verhoging van € 5,00 per jaar. De contributie bedraagt met ingang van curusjaar 2017- 2018  € 45,00, indien u per automatische incasso betaalt hoeft u geen administratiekosten a.d. € 5,00 te betalen (bij betaling via automatische incasso betaald u € 40,00). Indien wij op lokatie les geven wordt hiervoor een aparte factuur opgemaakt op basis van de door ons gemaakte kosten.

Voor de zaterdag hercertificering geldt een extra toeslag van €15,00. De kosten voor lunch, koffie of thee zijn hierbij inbegrepen.

 

De contributienota wordt voor het begin van het cursusjaar verstuurd.